Reklamný panel
Reklamný panel
 
Disciplinárna komisia PDF Vytlačiť Email

Predseda  - Anton Piaček

 

 

 

 

 

V rámci svojej pôsobnosti je DK povinná najmä:

- rozhodovať o previneniach jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich

v súťažiach riadených OFZ

- rozhodovať o previneniach rozhodcov, delegátov, trénerov,  funkcionárov

a divákov proti poriadkom, smerniciam  a rozhodnutiam OFZ

- rozhodovať aj o iných veciach, ktoré jej boli postúpené konferenciou, Radou

alebo Vv OFZ

- viesť evidenciu disciplinárnych trestov jednotlivcov a kolektívov a vyhodnocovať

všetky súťaže v pôsobnosti  OFZ po stránke disciplinárnej

 

DK je oprávnená najmä:

- predkladať návrhy, zmeny a doplnky disciplinárneho poriadku

- navrhovať predpisy a opatrenia smerujúce k zabezpečeniu poriadku, disciplíny,

fair – play v súťažiach OFZ a vo futbalovom hnutí vôbec

- organizovať školenia, semináre a aktívy v rámci svojej pôsobnosti a zúčastňovať

sa podobných akcií poriadaných ostatnými komisiami OFZ

 

Mediálni partneri

Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009