Oravský futbalový zväz PDF Vytlačiť Email

Hra = zábava. s10246.gif - 35.15 Kb

 

Mala by sa odohrávať v duchu priateľstva a prinášať potešenie.

Naša najkrajšia hra - futbal – je však zároveň aj súťaživá a konkurenčná.

Napriek tomu by nikdy nemala stratiť tvár a charakter ducha fair-play.

O naplnenie jej zmyslu sa musíme pričiniť všetci – hráči, tréneri,

funkcionári, rozhodcovia i diváci.

Vladimír Mušák

predseda Oravského futbalového zväzu

 

Vitajte na stránkach OFZ

 
Oznam pre FK, FO a R PDF Vytlačiť Email

Usmernenie pre FK, FO a R v súvislosti s postupom pri

nedohraných stretnutiach.


Štart hráčov v nedohraných MFZ, v ktorých časť MFZ sa bude dohrávať

a) V prípade, ak bude MFZ prerušené a nedohrané bez viny niektorého družstva, príslušná riadiaca komisia podľa čl. 70 SP nariadi odohrať nedohranú časť MFZ.

b) V dohrávanej časti MFZ:

  • na dohrávané MFZ môžu nastúpiť hráči, ktorí boli na HP v čase prerušenia MFZ, prípadne iní hráči FK (napr. z dôvodu nahradenia zraneného hráča), ktorí boli v čase konania nedohraného MFZ matrične príslušní k príslušnému FK,
  • nastúpia družstvá v počte hráčov, v akom boli oprávnení hrať v čase prerušenia MFZ,
  • hráči, ktorí nastúpili v nedohranom stretnutí v základnej zostave a sú prítomní k dohrávanému MFZ, musia pokračovať v dohrávanom MFZ v základnej zostave,
  • hráči, ktorým boli udelené OT v nedohranom MFZ, musia byť uvedení v zápise o stretnutí v základnej zostave, ak v stretnutí pokračujú, alebo medzi náhradníkmi ak v stretnutí nepokračujú,
  • ak hráč, ktorý v nedohranom stretnutí nastúpil v základnej zostave a v dohrávanom stretnutí musí byť uvedený len z disciplinárnych dôvodov, nesmie v dohrávanom MFZ nastúpiť,
  • nemôžu nastúpiť hráči, ktorí v čase prerušenia MFZ už boli vystriedaní,
  • maximálny počet striedajúcich hráčov podľa SP musí byť dodržaný,
  • osobné tresty hráčov, ktorí sa v nedohranom MFZ disciplinárne previnili, sa započítavajú.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme R na zmeny v DL č. 5

ZMENY V DL č.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upozorňujeme všetky FK a FO, aby v dostatočnom predstihu

pred začiatkom MFS vygenerovali členské príspevky

pri povinnej tvorbe nominácie hráčov na zápis o stretnutí.

V momente vygenerovania členských príspevkov je hráč

uvoľnený pre zápis o stretnutí.

 

 

Upozorňujeme R, FK, FO a všetkých zainteresovaných na zmeny PF, ktoré nadobudli platnosť ku dňu 01. 07. 2016

Zmeny a doplnky PF platné od 01. 07. 2016


Detail zmien všetkých pravidiel 2016

 
Variabilné čísla PDF Vytlačiť Email

 

VARIABILNÉ  SYMBOLY  KLUBOV

Variabilné čísla

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009