Reklamný panel
Reklamný panel
 
Športovo-technická komisia PDF Vytlačiť Email

 

 

Predseda - Mgr. Dominik Dendis

 

 

 

 

 

ŠTK je povinná najmä:

- zostavovať termínovú listinu súťaží OFZ

- zostavovať konečné tabuľky riadených súťaží a viesť podrobné štatistiky

- rozhodovať o námietkach v zmysle SP SFZ a Rozpisu OFZ

- schvaľovať výsledky stretnutí, ktoré riadi OFZ

- zabezpečovať pasportizáciu objektov FK reg. Súťaží

- viesť evidenciu ŽK v súťažiach ňou riadených

ŠTK je oprávnená:

- navrhovať konferencii a Rade OFZ zmeny, úpravy a doplnky

športovo – technických predpisov

- predkladať Vv OFZ návrh termínovej listiny a rozpisu regionálnych súťaží

- predkladať Vv OFZ komplexné vyhodnotenie reg. Súťaží a ďalších súťaží

organizovaných OFZ

 

Mediálni partneri

Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009