Reklamný panel
Reklamný panel
 
Rozhodcovia PDF Vytlačiť Email

 

NOMINAČNÁ  LISTINA  ROZHODCOV OFZ 2020/21
REPUBLIKOVÉ, REGIONÁLNE a OBLASTNÉ SÚŤAŽE
SFZ
Železňák Michal 028 01 Trstená, ČSA 124 43 0915 588 679


SsFZ

III.liga
Labuda Juraj 027 53 Istebné 9/4 0948 341 334
Gregorec Matúš 027 44  Tvrdošín, M. Kukučína 406 0944 406 046
Herdel Martin 029 43 Zubrohlava, Stará bobrovská č. 145 0902 182 191
Hraško Peter 027 54  Or. Poruba 251 0903 827 741
Gregorec Michal 027 44  Tvrdošín  M. Kukučína 406 0944 089 807
IV. liga
Babinský Ladislav 029 52 p. Hruštín, Babín č.87 0911 080 566
Jančo Milan 028 01 Trstená, Západ 1056/14 0907 569 848V. liga
Duraj Michal 026 01 Dolný Kubín, Bziny  Lazy 2082/5 0902 259 788
Farský Vladimír 029 01  Námestovo, Slnečná 163 0903 960 279
Matejčík Jozef 029 53  Breza 195 0902 325 715
Mensár Daniel Medvedzie 167/37-27, 027 44 Tvrdošín 0910 251 679
Martvoň Tomáš 026 01 D. Kubín, Okružná 2057 0915 877 299
Janidžár Matúš 026 01 D.Kubín, Chočská 1534/17 0901 703 257
Uhorskai Michal 026 01  Dolný Kubín, Brezovecká 16/22 0905 185 005

Pavlák Peter

029 43 Zubrohlava, Klinec I. č. 193 0910 562 717


OBLASTNÉ  SÚŤAŽE
Bača Michal 026 01 Dolný Kubín 0917 373 559
Badár Marián 027 41  Oravský Podzámok 156 0918 656 314
Bajči Marek Hlavná 317, 027 21 Žaškov 0910 246 707
Balek Miroslav Or. Polhora 0905 429 396
Bajdich Rastislav 026 01  D.Kubín, Ľ.Štúra 2047/19 0915 184 618
Beňuš Erik Zákamenné 0915 435 770
Frančák Zdeno st. 027 41  Or. Podzámok, Hor. Lehota 196 0908 256 194
Gerek Ľubomír Veterná 156 029 01 Námestovo 0915 837 665
Gregorec Dávid Kukučínova 406  027 44 Tvrdošín 0944 186 572
Chmara Richard 027 21  Žaškov 277 0915 361 703
Jadroň Peter Ťapešovo 0915 734 012
Jančo Róbert 028 01 Trstená,  Západ 1054/7 0910 453 709
Janiga Marek Veličná 182 0907 103 461
Ješš Jozef Mieru 555, 028 01, Trstená 0944 671 365
Katrenčík Marek 026 01 Dolný Kubín, Okružná 2059/24 0908 079 455
Kubačka Dušan Dolný Kubín 0907 551 228
Kubasák Andrej Zubrohlava 182, 029 43 Zubrohlava 0914 161 006
Kubolek Karol 029 52 Hruštín 176 0904 318 176
Kytaš Ivan Hruštín-Vaňovka, Dolný Koniec 851/6 0949 380 784
Leško Denis Istebné 67  027 53 Istebné 0940 374 314
Leško Dominik Istebné 67  027 53 Istebné 0940 315 370
Masarovič Jindřich 026 01  Dolný Kubín, Nemocn. 1947/39 0902 745 520
Melicherčík Milan Komenského 509/12, 029 01 Námestovo 0911 814 070
Nižník Štefan Komenského 498/34  029 01 Námestovo 0908 826 239
Pobeha Ivan 027 21  Žaškov 258 0908 885 753
Urban Dominik Spodná Mrzáčka 728/118  029 56 Zákamenné 0950 780 015
Vajdečková Petra 028 01 Trstená, Oslobodenia 901/22 0948 595 607
Vajdiar Jozef 029 51 Lokca 273 0949 152 959
Vajdiar Roman 029 51 Lokca 273 0949 142 273
Čakatelia
Bakoš Andrej 027 21 Žaškov 0949 782 339
Gallo Samuel 027 53 Istebné 0902 552 360
Ogureková Natália 029 52 Babín 0917 313 475
Simanová Nikola 029 41 Klin 0948 169 881

 


 

 

REPUBLIKOVÉ A REGIONÁLNE SÚŤAŽESFZ
Horváth Kamil 028 01 Trstená, Hrady 799/16 905 545 592
Kubačka Dušan 026 01 Dolný Kubín, Okružná 2057 / 14 907 811 550
Ondruš Ján 026 01 Dolný Kubín, Pelhřimovská 1/95 949 195 030SsFZ
III.liga
Dvorštiak Martin 029 01 Námestovo, Slnečná 164/20 905 385 792
Jakubjak Marek 026 01 Dolný Kubín-Bziny 2115/35 911 932 239
Nemček Bystrík 026 01 Dolný Kubín, Chočská 907 041 680IV. liga
Baranček Pavol 027 55 Krivá 118, p. Dlhá n/ Or. 905 223 999
Bušo Róbert 026 01 Dolný Kubín, Ľ. Štúra 2047 / 19 907 041 647
Paňko Tibor 027 43 Nižná n/ Or., Nová Doba 502/20 904 669 188
Pilšáková Eva 029 55 Novoť, č.754 908 079 455V. liga
Dibdiak Dušan ml. 026 01 Dolný Kubín SNP 1200 910 559 561
Farský Vladimír 029 01 Námestovo, Slnečná 163 903 960 279
Juríčka Martin 026 01 Dolný Kubín, Okružná 2058 / 2 902 559 397
Harezník Michal 027 41 Or. Podzámok, 905 468 604
Hraško Peter 027 54 Or. Poruba 215 903 827 741
Katrenčík Marek 026 01 Dolný Kubín, Okružná 2059/24 908 079 455
Labuda Juraj 027 53 Istebné 9/4 905 163 627
Martvoň Tomáš 026 01 D.Kubín, Okružná 2057 915 877 299
Matejčík Jozef 029 53 Breza 195 902 315 715
Pšenák Lukáš 026 01 Dolný Kubín, Bysterecká 2063 / 6 905 391 650
Šalata Vladimír 029 01 Námestovo, Slnečná 163/2 903 966 307
Uhorskai Michal 026 01 Dolný Kubín, Brezovecká 16/22 905 185 005
Havko Milan 026 01 Dolný KubínOBLASTNÉ SÚŤAŽEAdámus Roman 027 44 Tvrdošín, Medvedzie 165/8 903 438 786
Badár Marián 027 41 Oravský Podzámok 156 918 656 314
Bajdich Rastislav 026 01 D.Kubín, Ľ.Štúra 2047/19 915 184 618
Bakala Ján 029 51 p. Lokca, Ťapešovo 139 911 808 698
Balák Peter 029 51 Lokca 437 903 018 111
Bugan Marek 029 01 Vavrečka, 257 911 253 342
Capko Ladislav 027 44 Tvrdošín, Medvedzie 24/32 904 569 291
Daňa Jaroslav 027 44 Tvdošín, Medvedzie 166 902 593 363
Dreveniaková Lucia 027 42 Podbiel 910 429 176
Drozd Rastislav 028 01 Trstená, Ľ.Štúra 797/14 904 517 868
Ďubek Peter 029 44 Rabča 469 948 041 892
Ďubek Štefan 029 44 Rabča 469 904 867 032
Ďurčák Bohuslav 028 01 Trstená, Ul. Mieru 552 915 489 029
Frančák Zdenko st. 027 41 Or. Podzámok, Hor. Lehota 196 908 256 194
Frančák Zdenko ml. 027 41 Or. Podzámok, Hor. Lehota 196 907 827 296
Gnida Rudolf 027 12 Liesek 599 907 840 280
Gnidová Tatiana 027 12 Liesek 599 904 998 708
Gregorec Ľubomír 027 44 Tvrdošín, M. Kukučína 406 903 303 227
Gregorec Matúš 027 44 Tvrdošín, M. Kukučína 406 910 411 827
Hlatký Ľubomír 027 44 Tvrdošín 791 904 333 737
Hrkeľ Peter 029 43 Zubrohlava 2 905 362 259
Janco Peter 026 01 D.Kubín, M.Hattalu 2049 915 141 331
Janček Filip 027 44 Tvrdošín, Hlísno 806 914 214 565
Kachút Jaroslav 027 43 Nižná n/ Or. 27 908 414 827
Karcol František 026 01 Dolný Kubín, Bysterecká 2065 904 619 316
Kohár Cyril 027 44 Tvrdošín, Medvedzie 145 903 768 265
Kosmeľ František 029 41 Klin 514 043/5584551
Kubačka Dávid 026 01 D.Kubín, Okružná 2057/14 907 559 259
Kubaš Jozef 029 53 Breza 333 905 930 900
Kubášek Milan 027 55 Krivá 171 907 806 913
Kubolek Karol 029 52 Hruštín 176 904 318 176
Kvietok Jozef 027 54 Oravská Poruba 74 908 683 491
Lepáček Maroš 028 01 Trstená Západ 1056 911 250 350
Loffay Ján 028 01 Trstená, Zápotočná 830/15 915 374 918
Márer Patrik 026 01 D. Kubín, Alej slobody 1888/42 918 023 853
Masarovič Jindřich 026 01 Dolný Kubín, Nemocn. 1947/39 902 745 520
Melicherčík Milan 029 01 Námestovo, Štefánikova 266/19 904 862 441
Mensár Daniel 027 44 Tvrdošín, Medvedzie 167/37 910 251 679
Mušák Adam 029 01 Námestovo, Plátennícka 887 917 599 513
Pobeha Ivan 027 21 Žaškov 258 908 885 753
Podbrežný Vladimír 027 54 Veličná, Or. Poruba 257 907 086 443
Ratičák Anton 029 01 Námestovo, Plátennícka 888 918 081 922
Reguly Roman 027 43 Nižná nad Or., Nová Doba 903 398 886
Svitek Jozef 029 52 Babín 313 902 526 156
Šipulová Eva 029 54 Krušetnica 15 910 164 810
Štrbáň František 027 44 Tvrdošín 227/16 903 718 818
Tomaga Martin 027 44 Tvrdošín, Krásna Hôrka 211 917 277 413
Volf Karol 029 41 Klin 478 908 239 329
Zaťko Michal 026 01 D.Kubín, Chočská 1526/6 902 494 665
Živčic Peter 028 01 Trstená, Oslobodenia 217 905 589 083Rozhodcovia - čakatelia ( jar 2010 )p.č. priezvisko
01. Bočkaj
02. Bystriansky
03. Duraj
04. Ďurčák M.
05. Gonos
06. Gregorec Michal
07. Huba
08. Chlpík
09. Jančo R.
10. Jančo M.
11. Kormaňák
12. Kozáčik
13. Polťák
14. Repka
15. Rypák
16. Štorcel
17. Šveda
18. Tomáň
19. Železňák
20. Buckulčík
 

Mediálni partneri

Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009