OZNAM Vytlačiť

 

AKTUÁLNY SPRAVODAJ

Spravodaj č. 18

11. 11. 2021
AKTUÁLNY DL DL č. 14 19. 10. 2021
ZMENY DL č. 14 Zmeny DL č. 14 21. 10. 2021

--------------------------------------------------

Kontakty na sekretariát OFZ : mobil 0911 691 900

Číslo účtu OFZ : SK06  0200 0000 0031 5181 3758

Číslo účtu Futbal Orava s.r.o. : SK35 0900 0000 0050 4094 7656

/na tento účet sa poukazujú len zálohové platby a konečné zúčtovanie

za činnosť  rozhodcov
/