Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 19 / 2017-18 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 19/ 2017-2018 zo dňa 15.11.2017


I. Disciplinárna komisia  / DK /  - predseda Anton Piaček

DK žiada o písomné vyjadrenia klubu OŠK Breza k HNS divákov a pokusu o napadnutie rozhodcu

divákom pri odchode z hracej plochy po skončení MFZ Dlhá- Breza.

Zároveň žiadame o nahlásenie totožnosti diváka. Písomné vyjadrenie zaslať do 22.11.2017

na sekretariát OFZ.

 

II. Matričná komisia   / MK /  - predseda Martin Rypák

Upozorňujeme FK, FO , aby si prekontrolovali platnosť registračných preukazov hráčov.

V prípade skončenia platnosti RP hráča je potrebné požiadať o nový / cez ISSF –

tlačivo „Žiadosť o RP...“ /.

Fotografia hráča musí byť kvalitná a  zodpovedať veku hráča / nepoužiť starú ! /.


III. Sekretariát OFZ

Upozorňujeme funkcionárov FK, FO, že všetky potrebné informácie o čerpaní kreditov

(dotácia na mládežnícke družstvá za súť.r.2016/2017 ) sú dostupné na stránke e-shopu :

eshop.futbalsfz.sk (v dolnej časti stránky v menu Informácie).

Pozor - kredit ( peniaze ) sa nedá preniesť do roku 2018 .

Použitie týchto kreditov (nákup tovaru) je najlepšie vykonať čím skôr, a to do 1.12.2017

z dôvodu blížiacich sa vianočných sviatkov a doručovaniu tovaru.

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

Mediálni partneri

Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009