Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 20 / 2017-18 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 20/ 2017-2018 zo dňa 23.11.2017


I. Disciplinárna komisia  / DK /  - predseda Anton Piaček

D-I-46 Puškáš Andrej 1154016 OŠK Istebné 8 MFZ nepodmienečne od 10.11.2017,

podľa DP-48-1b a DP-49-1d.

D-II-37 Na návrh KR, trestá TJ Dlhá n/Or.  peňažitou pokutou 75 € za vyhotovenie

videozáznamu v nezodpovedajúcej kvalite z MFZ Dlhá – Breza, podľa DP-64 a RS OFZ.

D-II-38 Trestá OŠK Breza peňažitou pokutou 100 eur za  HNS priaznivcov klubu a  podmienečný

zákaz vstupu do areálu štadióna počas MFZ dospelých OŠK Breza pre priaznivca klubu p. Jozefa

Hládeka   do 30.7.2018 , podľa DP čl. 58-3, 4.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

II. Komisia rozhodcov   / KR /  -  predseda Mgr. Július Kubáni

Oznamuje záujemcom o absolvovanie kurzu rozhodcov, že v prípade dostatočného

záujmu, otvorenie kurzu je plánované v mesiaci február  2018 .

Prihláška je k dispozícii na webovej stránke www.futbalofz.sk ( tlačivá na stiahnutie), ktorú

je potrebné dôsledne vyplniť a poslať/e-mailom/ na sekretariát OFZ / Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. /,

najneskôr do 15.januára 2018.


III. Matričná komisia   / MK /  - predseda Martin Rypák

1.Upozorňujeme FK, FO , aby si prekontrolovali platnosť registračných preukazov hráčov.

V prípade skončenia platnosti RP hráča je potrebné požiadať o nový / cez ISSF –

tlačivo „Žiadosť o RP...“ /.

Fotografia hráča musí byť kvalitná a  zodpovedať veku hráča / nepoužiť starú ! /.

2. Žiadosť o transfer hráča - amatéra je možné podať v najbližšom registračnom zimnom

období, a to

od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka  ( bez obmedzenia – prestup ) a

od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka  ( s obmedzením – hosťovanie )

 

IV. Sekretariát OFZ

1.Upozorňujeme funkcionárov FK, FO, že všetky potrebné informácie o čerpaní kreditov

(dotácia na mládežnícke družstvá za súť.r.2016/2017 ) sú dostupné na stránke e-shopu :

eshop.futbalsfz.sk (v dolnej časti stránky v menu Informácie).

Pozor - kredit ( peniaze ) sa nedá preniesť do roku 2018 .

Použitie týchto kreditov (nákup tovaru) je najlepšie vykonať čím skôr, a to do 1.12.2017

z dôvodu blížiacich sa vianočných sviatkov a doručovaniu tovaru.

 

2.Oznamujeme FK, FO, že konečné vyúčtovanie záloh na činnosť rozhodcov v roku 2017

/ faktúry  OFZ bude posielať začiatkom decembra 2017 doporučenou poštou na adresy

zástupcov jednotlivých klubov uvedených v RS OFZ 2017/2018 .

Preplatky budú odvedené na účet, z ktorého boli zálohy uhradené. V prípade

nedoplatku, žiadame zodpovedných zástupcov klubov, aby obratom uhradili

príslušnú sumu.

3.Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK a klubových manažérov, aby v ISSF

/Detail klubu / prekontrolovali správnosť údajov uvedených v jednotlivých kolonkách

/ č. účtu, IBAN, IČO, DIČ, kontaktné údaje, štatutár, manažér.../ a v prípade nesúladu

s aktuálnym stavom  je potrebné ihneď urobiť nápravu ! V prípade zmeny štatutárneho

orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú

listinu . V prípade zmeny č.účtu–potvrdenie z príslušnej banky.

V prípade aktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár

v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať

na Matriku SFZ.

SFZ, SsFZ a OFZ  pri akejkoľvek komunikácii nie sú povinní zisťovať správnosť týchto

údajov, preto žiadame FK, aby vo vlastnom záujme si dali tieto veci do poriadku.

4. Spravodajca OFZ č. 21 / 2017-2018 vyjde v mesiaci február 2018.

Všetky dôležité informácie budú zverejňované na webovej stránke OFZ, prípadne mailovou

poštou.

 

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009